De eerste bestuursvergadering

Op 2 januari wordt het bestuur benoemd, volgens de nieuwe Statuten van de Stichting.

Het dagelijks bestuur bestaat uit Eline van der Laag-voorzitter, Willemien Uyterlinde-penningmeester en Pieter Zuidema-secretaris. De taken worden verdeeld, en er wordt gezocht naar aanvulling van het algemeen bestuur. 

Er wordt gebrainstormd over de concerten en de musici en over de informatie naar buiten toe.

Onze website: www.fiddlerontheroof.nl  met het email-adres: info@fiddlerontheroof.nl.

Er wordt gezocht naar de medewerking met andere instellingen en organisaties.

Ieder probeert vrijwilligers te vinden voor al het voorbereidingswerk rond elk concert.

Er worden besluiten genomen op alle terreinen van de financiën. 

Lees meer over ons.


Wil je meer weten over onze activiteiten, aarzel niet en neem contact met ons op!

Stichting Fiddler-on-the-roof     Spiegelgracht 32-1     Amsterdam     info@fiddlerontheroof.nl