2013

 

De eerste bestuursvergadering

Op 2 januari wordt het bestuur benoemd, volgens de nieuwe Statuten van de Stichting. Het dagelijks bestuur bestaat uit Eline van der Laag-voorzitter, Willemien Uyterlinde-penningmeester en Pieter Zuidema-secretaris. De taken worden verdeeld, en er wordt gezocht naar aanvulling van het algemeen bestuur. Er wordt gebrainstormd over de concerten en de musici en over de informatie naar buiten toe. 

Onze website: www.fiddlerontheroof.nl 

met het email-adres: info@fiddlerontheroof.nl.

Er wordt gezocht naar de medewerking met andere instellingen en organisaties. Ieder probeert vrijwilligers te vinden voor al het voorbereidingswerk rond elk concert. Er worden besluiten genomen op alle terreinen van de financiën. 

 

De tweede bestuursvergadering

Op 7 maart komt voor het eerst het voltallige bestuur bijeen, bestaande uit zes leden:

twee leden uit de muziekwereld: Kirsti Goedhart  en Eline van der Laag

twee leden uit de kring van buurtondernemers: Els Verweij en Pieter Zuidema

twee buurtbewoners: Jeroen Verdonk en Willemien Uyterlinde

De stand van zaken wordt besproken en er worden werkgroepjes gevormd. Veel aandacht vraagt een goede opbouw van het contact met de buurtbewoners. Er is een lijst samengesteld van de 210 bedrijven in de naaste omgeving. Alle toestemmingen en een aantal subsidies zijn geregeld. 

Kortom: de concertreeks kan gaan beginnen! 

 

Het eerste concertjaar

De reeks start op 21 april met een Jazz-concert van Lucian McGuiness en Kasper Kalf. Gevolgd door jazz-concerten afgewisseld met klassieke muziek (zie programma). Op Facebook starten we een Fiddler-pagina en krijgen we een eigen publiek. Onze nieuwsrubriek wordt van tijd tot tijd opgeschoond. De vakantie-onderbreking is voor veel bezoekers minder logisch. De 19 concerten zijn erg wisselend in muziekstijl, wat op zo’n podium prima kan. Ze zijn ook nogal wisselend van niveau, iets wat meer aandacht behoeft. De programmaboekjes hebben een geweldig goede uitstraling:

men neemt ze mee naar huis, ze slingeren nooit op straat of in afvalbakken. Het grootste probleem vormt de berg aan vrijwilligerswerk en het tekort aan helpers. De zondagmiddag bevalt goed, maar het tijdstip wordt een uur verschoven.

En tot slot: veel musici en bezoekers zouden een ‘nazit’ erg gezellig vinden. Op spontane wijze is hier een keer mee gestart en dit bleek een succes.

 

Al met al: het bestuur besluit tot een volwaardig tweede jaar!

Lees meer over ons.


Wil je meer weten over onze activiteiten, aarzel niet en neem contact met ons op!

Stichting Fiddler-on-the-roof     Spiegelgracht 32-1     Amsterdam     info@fiddlerontheroof.nl