2014

 

Aanloop tot het nieuwe concertseizoen 

Er is een adressenlijst aangelegd van 2300 buurtbewoners, grotendeels op naam. Evenals vorig jaar ontvangt ieder een brief voorafgaand aan de concertreeks. Ook wordt men eens per maand een programmaboekje aan huis bezorgd. De meeste mensen in het gebied rond de Spiegelgracht weet van het bestaan af. Een zelfde band is opgebouwd met bedrijven, kantoren en galeries in de omgeving. Op de site kunt u zien door hoeveel sponsors onze concertreeks wordt gedragen. Els Verheij en Jeroen Verdonk hebben aangegeven maar kort aan te kunnen blijven. Zij worden opgevolgd door Wilfried Herijgens en Hanneke Nusselder. Het gebrek aan vrijwilligers waarop echt gerekend kan worden blijft zorgwekkend. 

 

Het tweede concertjaar 

Met een ononderbroken reeks van 21 concerten proberen we het uiterste. Vanaf 27 april 2014 wordt er elke zondagmiddag gemusiceerd op de gracht. Ook gedurende de vakantieperiode, want het blijkt dat er musici te over zijn om dan op te treden. Wel merken we dat de belangstelling in de zes vakantieweken tegenvalt. Op veel vaste vrijwilligers wordt een te zwaar beroep gedaan om de continuïteit te waarborgen. De twee hoogtepunten vormen ook dit jaar de zondagen in de periode van het Grachtenfestival; we besluiten in onze overmoed zelfs tot twee optredens op deze beide zondagmiddagen, maar dat blijkt toch iets te hoog gegrepen te zijn. De uitwijkmogelijkheid bij slecht weer naar de ontvangstruimte van de Studio in de Lange Leidse blijkt een uitkomst, doch vergt de aanschaf van een betrouwbaar podium voor de musici. Gelukkig werden we opnieuw financieel geholpen door het Prins Bernhard-Cultuurfonds.

 

Plannen voor het derde jaar

Direct na het laatste concert komt het bestuur bijeen om aan de hand van de opgedane ervaringen de weg uit te stippelen voor het derde jaar. Als eerste wordt vastgesteld dat de ononderbroken concertreeks voor de

vrijwilligers niet op te brengen is. 21 Zondagmiddag-concerten vergt teveel van de kleine groep mensen, ook omdat de ‘vrijblijvendheid’ bij een deel der vrijwilligers het voor de anderen onvoorspelbaar en extra belastend is.

Inderdtijd is besloten tot een reeks concerten gedurende drie jaren, en het bestuur ziet geen reden tot ingrijpende veranderingen het komende derde jaar op het gebied van programmering, concerttijden, gebruik van de website,

overige publiciteit,  programmaboekjes of anderszins. Wel willen we het derde jaar een beetje de pas op de plaatshouden om ons goed te bezinnen of we een nieuwe reeks van drie jaren starten in 2016 of dat we de concerten zullen beëindigen. Grootste prioriteit ligt bij het scheppen van een hechte vrijwilligersgroep om vooral de uren voorafgaand aan de concerten wat meer ontspannen de voorbereidingen te treffen.

Lees meer over ons.


Wil je meer weten over onze activiteiten, aarzel niet en neem contact met ons op!

Stichting Fiddler-on-the-roof     Spiegelgracht 32-1     Amsterdam     info@fiddlerontheroof.nl