December 2016

Runa ’t Hart prijswinnaar van het Kersjensfonds 2016

Op 3 december  ontving de grote inspirator en drijvende kracht achter onze Fiddler Stichting de felbegeerde jaarlijks uitgereikte prijs van het Kersjes Fonds tijdens een feestelijk concert in het Concertgebouw Amsterdam.  Deze prijs is een hele eer en stelt Runa in staat om onbezorgd haar studie te vervolgen en  zich in te schrijven voor de  (vaak kostbare) masterclasses in het buitenland.

 

Hierboven een foto van de gelukkige winnares tussen twee van haar belangrijkste docenten Vera Beths  en Coosje Wijzenbeek. 

De foto is genomen door haar broer Janus van den Eijnden, die veel foto’s van Runa gemaakt heeft op ons Amsterdams Bokje aan de Spiegelgracht.

 

Oktober 2016

Onze ‘bedelbrief’ heeft heel veel positieve, meelevende reacties opgeleverd.

 Bijzondere aandacht en dank voor de forse financiële ondersteuning van:

-  Café Mankind (bij het sluisje), Weteringstraat 60

-  Robert Schreuder Antiquair, Nieuwe Spiegelstraat 46  

-  studio John Yost, Lange Leidsedwarsstraat 218 

-  de heer Mart Klein van  Emit Software, Prinsengracht 556

-  Jan Veenis-interieurs b.v., Weteringstraat 34      en van 

-  Kunsthandel Innez Stodel, Nieuwe Spiegelstraat 65.

 

Een vorstelijke bijdrage ontvingen we van 

-  BUFFET van ODETTE, Prinsengracht 598      en van

-  de heer P.Sharma van  MAYUR, Korte Leidsedw.str. 203. 

 

Behalve een financiële ondersteuning verschafte Mr.M.R. Meijer van het notariskantoor Meijer aan de Keizersgracht  695 ons veel goede raad en konden we met onze vragen steeds -belangeloos- bij hem terecht.   

De financiële problemen zijn evenwel niet opgelost en wij zijn op zoek naar nieuwe geldbronnen om de voortzetting van onze concerten in 2017 mogelijk te maken.

 

September 2016

‘Bedelbrief’ verzonden op 7 september 

De Stichting is door al het gedoe vorig jaar erg in de financiële problemen terecht gekomen en de tekorten zijn opgelopen tot bijna tien duizend euro. Omdat de vorige website-beheerder niet thuis geeft en het aanspannen van een rechtszaak tegen hem een kostbare en een tijdrovende zaak is, gaan we hier niet aan beginnen. Besloten is om alle bedrijven in de Leidsebuurt, de Weteringbuurt en het Spiegelkwartier een ‘bedelbrief’ te sturen.

 

Augustus 2016

Time-out voor bestuurslid Eline van der Laag

In augustus 2016 heeft Eline van der Laag  gevraagd om tijdelijk haar 

bestuurstaken neer te leggen, gezien privé-beslommeringen. Het bestuur heeft haar een time-out verleend tot augustus 2017, zodat ze niet bij de werkzaamheden voor 2017 betrokken raakt, doch wel van meet af aan deel neemt aan de voorbereidingen voor 2018.

 

Uitstel voor 2016 maar hopelijk geen afstel voor komende jaren 

Subsidiegevers worden kort op de hoogte gesteld van de situatie.

Met een aantal sponsors worden nieuwe afspraken gemaakt.

Een aantal muziekduo’s en andere betrokkenen worden geïnformeerd.

Het bestuur van het Spiegelkwartier wordt in een brief uitleg gegeven.

Besloten wordt om eerst een goede nieuwe site af te wachten.

 

Geen website……geen concerten

Zonder te kunnen refereren aan een website is het aanvragen van subsidies onmogelijk geworden. Het gemis van een eigen email-adres levert daarbij extra problemen. Hetzelfde geldt voor het uitnodigen van musici voor optredens in 2016. Concertafspraken tot het laatste moment uitstellen is vragen om problemen, extra werk en stelt de continuïteit te sterk op de proef. Hetzelfde geldt net zo voor het benaderen van sponsors voor het jaar 2016. Het bestuur besluit daarom accoord te gaan met het voorstel van het dagelijks bestuur  en voor het jaar 2016 geen concerten te organiseren. 

 

HET VIERDE  JAAR  BEGINT DROEF  

Maar eerst het goede nieuws: we hebben een fijne websitebouwer 

Als het dagelijks bestuur eind januari terug is gekeerd van het ‘winterreces’ blijkt er onvoldoende voortgang te zijn geboekt met het oplossen van de perikelen als gevolg van het ontfutselen van de domeinnaam en onze Fiddler-site. Het bestuur heeft een veel goedkoper bedrijf bereid gevonden om de website opnieuw te bouwen en in onderhoud te nemen, doch het kan niet allemaal op stel en sprong. Eerst na veel gedoe krijgt de Stichting de volledige beschikking over alle domeincodes terug en pas dan kan de nieuwe website-bouwer goed aan de slag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer over ons.


Wil je meer weten over onze activiteiten, aarzel niet en neem contact met ons op!

Stichting Fiddler-on-the-roof     Spiegelgracht 32-1     Amsterdam     info@fiddlerontheroof.nl